SLÆGTSFORSKNING


E-mail wind.nielsen@webspeed.dk


Jeg søger:

Enhver oplysning om huset, Mylius Erichsens Allé 27, dets ejere samt inden- og udendørs fotografier. Matr.nr. 7ad af Gentofte By, Dyssegård Sogn.

Ejere: 
1913-1946 Jørgen William Jensen, forvalter

1946-1958 Fru J. Schermeister

1958-1985 Vera og Heinz Michaelis Jena
 

Link til anetavler for hhv. en Kofoed og en Wind

     

  Link til Bornholms Slægts- og lokalhistoriske Forening

  Link til Bornholms Historiske Samfund

Jeg arbejder bl.a. med:

BORNHOLM:
 

Ancher Østerlars, Hasle, Skåne
Bohn Rønne, Svaneke, Østermarie, Neksø, Aaker
Brandt Gudhjem, Neksø
Buch Aaker
Dam  
Gagge Aaker, Østerlars,  Rønne
Galen Skåne, Bornholm
Hammer Christiansø, Østermarie,  Rønne
Heseler Svaneke, Haderslev
Hopp Østermarie,  Ibsker
Ibsen Pedersker
Ipsen Åkirkeby, Østermarie, Neksø, Østerlars, Poulsker
Juul Neksø, Aaker, Østermarie
Kaas Aaker, Ibsker, Neksø
Kjøller Østermarie, Bodilsker
Klo Rutsker, Nyker
Kofod/Kofoed/Koefoed Hele Bornholm, Ibsker, Østermarie, Rutsker
Kure/Kuure Rønne
Lyngberg Nylars, Rø, Norge
Madvig Svaneke, Neksø, Bodilsker, Sverige
Marcher Rønne
Modig Sverige
Monsen Ibsker, Pedersker
Munch Aaker
Møser Ibsker/Brændesgård
Müller Svaneke
Lesler Nyker, Knudsker, Hasle, Rønne
Samsingen Olsker
Schou Knudsker, Nyker, Hasle, Rutsker, Olsker
Sode Hasle, Nyker, Østerlars, Nylars, Olsker
Sonne Rutsker, Bodilsker, Poulsker, Neksø, Østerlars, Aaker, Pedersker,  Rønne mfl.
Splidtz Klemensker, Ibsker
Thiesen Svaneke
Uf Ibsker, Klemensker
Voldum-Clausen Rønne
Wefstsen Olsker, Rutsker, Nyker, Rø
Wolfsen Svaneke

SAMT:
 

Bastrup Køge
Beck Ullerup, Avnsbøl, Åbenrå
Bengtsson Sverige
Brandenborg Rosmus
Busch Vejle
Cesar Södra Sandsjö, Skåne, Sverige
Corlin Sverige
Friis Hoed, Glatved, Rosmus, Balle
Gorm den Gamle og hans efterkommere Danmark
Galen Næsbyholm
Hiort Rosmus, Hoed
Høg Hyllested
Høi Hyllested
Høimark Gentofte
Hultgren Sverige, USA
Karmand Hvilsager
Knippel Rosmus, Hyllested, Balle
Konge Rosmus
Krog/Krogh Draaby
Kyhn Køge, Ringsted
Lorentzen Køge/Vallø Slot
Lund Hyllested
Marott København, Tyskland
Mathiasen Rosmus
Meineche Drammelstrup
Modig Sverige, København, USA
Plesner Alken
Ribbing Danmark
Schmidt Strandelhjørn/Bevtoft/Sønderjylland
Schrøder København, Slesvig
Skomager Hyllested
Smed Hyllested, Glatved, Hoed
Torp Sønderkoppel, Kliplev Sogn/ Lundtoft/Sønderjylland
Ulfeldt Kalundborg
Waldau Sverige
Wind Åstrup, Sønderkoppel, Sparlund, Røllum, Lundtoft, Sønderjylland
Aabrink Sundby/København

OG NATURLIGVIS:

alle "-sen" navne