Wind Kommunik@tion

 

Jørgen Christian Wind Nielsen

     
  Ankestyrelsens sprogpolitik 2009 Astrid Lindgreen Prize http://www.information.dk/279453#comment-423269
ATC London 15102001    
Bästa språket - forslag til svensk sprogpolik
Januar 2006 (pdf)
Court and Community Interpreting in Denmark
August 2005
 
Dansk default Dansk daily
August 2007
Dansk - logisk tankeordning
debatten om dansk, januar 2011
Dansk og digitalt, februar 2010
  Den Store Danske Encyklopædi går digital - (2005) Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise (ELAN)

- Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet - resumé på dansk
  En kåbe af sproglig elastik I og II Engelsk fortsat dominerende på nettet
November 2003
  Engelsk på alle universiteterne (09/2011)  
     
Etik og Sprogbrug
Modersmål-Selskabet havde inviteret professor Anne-Marie Mai til at holde oplæg på Modersmål-Dagen den 21. februar om kampagnen etik og sprogbrug,
som Etisk Råd har skudt i gang den 5. marts.
Læs om oplægget til debatarrangementet her:
http://www.modersmaalselskabet.dk/sprog-og-etik-paa-modersmaalsdagen-2012/
Læs om Etisk Råds kampagne her
http://www.etiskraad.dk/da-DK/Nyhedsarkiv/2012/marts/Etik-og-sprogbrug.aspx
Ny kampagne om etik og sprogbrug
http://www.kommunikationogsprog.dk/index.asp?nyhedsid=3398

http://www.kommunikationsforum.dk/joergen-christian-wind-nielsen/blog/etik-og-sprogbrug-i-sundhedssektoren-etisk-raad 
     
EU må udvikle sig til en føderal stat
http://www.information.dk/279440#comment-423727
EU styrker flersprogethed på nettet Europaportalen
  Flersproglig forståelse
6.06.2005
(pdf)
 
Forsker, furie, frontkæmper
Nye grene på træet
- omtale af biografien ”Forsker, furie, frontkæmper. En bog om Lis Jacobsen. Gyldendal 2011. Af Kristian Hvidt.
(pdf)
   
    George Orwell:
"... the idea in George Orwell´s Nineteen Eighty-Four that
Newspeak "is the only language in the world whose
vocabulary gets smaller every year." "
(Financial Times 5-6/6-2010)
  The Globalization of Language How the Media Contribute to the Spread of English and the Emergence of Medialects STIG HJARVARD Godt sprogår
december 2007 - pdf
Human Technology
An Interdisciplinary Journal on Humans in
ICT Environments
Humaniora og Københavns Universitet
- november 2006
 
     
Interkulturelt samarbejde ICIC 2010 Jens Sneedorff
”For det andet er det arbejdsmarked, vi sender de studerende ud på, et dynamisk arbejdsmarked. Uddannelserne skal ikke tilpasse sig passivt, men aktivt forholde sig til det, så kandidaterne kan tilføre jobmarkedet en viden, det måske ikke udvikler alene. Den første i Danmark, der havde blik for denne situation for gymnasiet, var reformatoren Jens Sneedorff, der bl.a. pegede på behovet for moderne sprog til den danske handelsnation. Det var i 1762, men de kom først med i gymnasiereformen i 1903.” (Kilde: Professor, dr.phil. Svend Erik Larsen, Aarhus Universitet: Humaniora på vej videre, Berlingske Tidende den 27. februar 2012).
     
  Katalansk, godkendte termer
Juli 2004
Kommakrig og Majonæsekrig
     
Kongehuset og samlingskraften Kuldsejler Sveriges sprogpolitik
November 2005
Kulturel intelligens
Nov. 2007 - pdf
  Latin og engelsk som
akademisk lingua franca
Lav nu en
sprogpolitik
 

 

LexicoNordica_11_2004_bogomtale Lol, internettet har sneget sig ind i sprog
Af Lasse Borg, september 2009
Medier går amok i voldsrus http://www.information.dk/279038#comment-423647    
Mellemøsten, litteratur
"
Et godt sted at begynde er webportalen http://www.qantara.de  Qantara betyder ‘bro’ på arabisk, og både som bro og som portal lever qantara op til sit navn. Sitet er en enestående informationskanal mellem Øst og Vest, et forum med nyheder og orientering fra hele Mellemøsten, og rummer links til tidsskrifter og andre sites. Portalen er finansieret af det tyske udenrigsministerium, Goethe-instituttet, Deutsche Welle (tysk international mediestation) m.fl.... Ved Bogazici Universitet, Istanbul, er dette problem blevet taget op. Institut for Tyrkisk sprog og litteratur, afdeling for oversættelse og fortolkning, står for en eminent flot webportal: Contemporary Turkish Literature ( http://www.turkish-lit.boun.edu.tr ). 144 forfattere er introduceret med i alt 238 originale tekster, digte, uddrag, kapitler og hele tekster, med præsentation af forfatteren og parallel engelsk oversættelse."
Marie-Louise Svane i Information den 13. august 2010
- men det er jo nedsat dialog det her, ikk`?
Om digitalisering af den offentlige forvaltning med fokus på kommunikationen mellem borger og system
Masterafhandling - Master in Computermediated Communication, RUC 2004
Mere Danmark end Danmark - Solvang Modersmål eller indvandrersprog  
     
Modersmålet - hvor kommer det fra? Multilingual webcontent W3C - ISO multilingual online browsing Musikken og sproget
November 2007
National strategi for fremmedsprog
Notat - november 2010 (pdf)
Nationale test - pdf Nordisk sprogdeklaration
forslag i høring, 2005
Nordiske ambitioner 2010 Netværkning på nettet  
  Når sandheden bliver væk, Carsten Jensen, dec. 2010  
Om engelsk som 2.-sprog
- december 2006
Om sprogpolitik i Danmark lige nu 2. Sprogfestival 2007 - september 2007 Om tolkning og oversættelse i Danmark
  Ord falder
"Ord skal ikke altid rejse sig som søjler. Man siger jo også,
at ordene falder."
Martin Zerlang, Information 23.03.2012
 
Oversættelse understøtter
e-handel UNSPSC
December 2005
Perspectives - Studies in translatology
Bogomtale 2004
 
   
 

 
 
Sprog og den nationale sikkerhed

 

Sproget.dk
december 2007- pdf

 

Sprogpjecen: Sprogstrategi & Sprogpolitik
 

 

Sprogpolitik i kommunerne - april 2012

Sprogpolitik som magtinstrument

 

  Sprogpolitisk selvmål?
Læserbrev i Information, marts 2007 (pdf)
Språksituationen i Sverige 2010

 

Sthyrske Cirkulærer 1899 og 1900

 

Stand up poetry
http://www.modersmaalselskabet.dk/stand-up-poetry/ 
Fotos
https://picasaweb.google.com/114920280531758090153/Skumringssprog#
 
 
Strategisk forskning i kommunikation "Står her på hovedbanegården
Min pose er af plastik.
Drikker danske varmekaffe
Og tænker på lange tid som gik.
Man er altid welkommen i kopenhagen
Rødgrø' me' flø' og en over nakken."
"Fremmedarbejderens farvel" af Clausen & Petersen, 1978
 
    Tellekantreformen
Sprog- og forskningspolitik i Norge
August 2006
     
  Tolkning og oversættelse i Europa - pdf  
UNESCO
Towards UNESCO Guidelines on Language Policies: a Tool for Language Assessment and Planning
UNESCO Headquarters, Paris.30.5.-1.6.
     
Translatørforeningen i Danmark Translatørforeningens 100 års jubilæum
marts 2010 (pdf)
Trappe Tusind Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, har udgivet et særnummer af Trappe Tusind, tidsskrift for litteraturvidenskab, med fokus på (litterær) oversættelse i teori og praksis
 
     
  Universiteternes sprog - kampen om hjernerne
Februar 2006
Vild med dansk
Anmeldelse af Jørn Lund
december 2007
 
     

Værdikamp tur - retur

 

 

 

Wordgames

 

 

Contact us!

 

 

 

Artikler_2

Back to front