Wind Kommunik@tion

 

Tips & Tricks 1

 
A Blogger´s Code of Ethics    
Acapela hilsen ACM SIG Proceedings Format  
  Adgang for alle  
Aktiv formidling
 - Formidling der sætter gang i mennesker
Ambassen  
  Anskuelsestavler: Historic wall charts Arbejdsnoter_1 (pdf)
Arbejdsnoter_2 (pdf) Arbejdsnoter_3 (pdf) Arbejdsnoter_4 (pdf)
Arbejdsnoter_5 (pdf) Arbejdsnoter_6 (pdf) Arbejdsnoter_7 (pdf)
  Arena Romanística Argumentets tese, kerne og intention
     
Arkiv for Dansk Litteratur   Audhumbla
Vores stammor som jætten Ymer diede hos
  Aviser_Internet  
Bal.la sprogportal    
  Bibliotekarer i Tværkulturelt Arbejde – BITA   
Billedsøgning  tværsproglig
PanImages - multilingual image search
Developed by researchers at the University of Washington (USA), PanImages is a great new tool that allows you to find photographs and images which are not identifiable in your own language. The search term you enter is automatically translated into up to 300 other languages. The translated terms are then validated by the user and are used to carry out image searches in Google and the community photo search engine Flickr. The results returned are truly universal.
Source: Lexicool.com newsletter n° 19 - December 2007
    Books on languages
Boston Consulting Group
"I rapporten fra Boston Consulting Group understreges det også, at så snart omkostningsforskellen mellem de to industrimagter nærmer sig 15-20 procent, begynder faktorer som højere udgifter til transport af varer fra Kina til USA og andre oversøiske markeder, at have samme sprog og tidszone som USA og en større tryghed ved amerikanske myndigheders regulering af industri at spille ind." (Information, 19.05.2011)
- med andre ord, jo større konkurrence, jo vigtigere bliver bl.a. sproget
Bristet brød Bruxelles-Declaration,
Terminology, 2002
 
     
Bruxelleserklæringen om
internationalt terminologisamarbejde
2002 - dansk oversættelse (pdf)
Buzzword Buster (Canon) Bøger De Umistelige Bøger - Norge
     
  Café Babel
www.cafebabel.com/en/default.asp
 
  CELAN - Network for the Promotion of Language Strategies for Competitiveness and Employability
http://celan-project.blogspot.com/
http://ec.europa.eu/education/languages/news/news4785_en.htm
César Vallejo
"César Vallejos mærkeligt hjemløse metaforik (Jeg blev født en dag/da Gud var syg)".
Ib Michael, Information 7.5.2010
Colist Oversættelsesservice CollectiveX  
  Critical Link_Interpretation May 2004, Stockholm, Sweden
Notes
"CT3"
- community, crowdsourced, and collaborative translation
    Cultural Survival

 

Danes in Argentina.dk
Danisk Literary Magazine
Cultural Survival

 

Danmarks Radio
Mere dansk på DR og TV2
Danmarks radio og TV2 øgede sídste år deres andele af dansksprogede udsendelser. Det konstaterer Radio- og TV-nævnet i sine årlige redegørelser om de to statslige medieres opfyldelse af forpligtelsen til public service. Hos DR steg andelen af dansksprogede programmer fra 64 procent til 69 procent. Hos TV2 steg dansksprogede udsender fra 47,9 procent til 52 procent.

DR har endnu ikke opfyldt en gammel aftale om at sende fremmedsprogede udsendelser for indvandrere.
(Kilde: Berlingste Tidende 13.07.2009)
  Danmarkshistorien på nettet  
Dansk
"Dansk kultur og dansk materiale på nettet forsvinder i den angelsaksiske syndflod. Dansk sprog og kultur vil vige endnu mere, og dansk forskning, der ikke er skrevet på engelsk, forsvinder ud af syne. Hvis vi ikke er på nettet, bukker vi under i den kommende generations bevidsthed om, hvad der er dansk", siger Erland Kolding Nielsen, Det Kongelige Biblioteks direktør, i Politiken den 21. december 2009, om samarbejdet med Google om skanning af bøger.
Dansk Fagsprog Dansk Flygtningehjælp
Lærdansk Sprogcentre www.laerdansk.dk
Integrationsnet www.integratonsnet.dk
Tolkeservice www.flygtning.dk
 
Dansk på nettet  Dansk sprogtest Danske billeder
  Danskernes dårlige engelsk koster ordrer (okt. 2007)  
  Davids billeder
http://picasaweb.google.com/utdiscant/
http://picasaweb.google.com/utdiscant/4JuniMiddagPaMEA#
Davids software. Det er Tim der præsenterer det.
http://www.venturecup.tv/video/1543961/appfuel-leads-user-donations
     

de bons offices:
"Derimod forelå der noget andet, men stadigvæk diplomatisk-fagligt: de bons offices, som betyder, at man giver sine venner en hjælpende hånd og lægger et godt ord ind, uden sådan for alvor at påtage sig en mæglerrolle - og det var just, hvad ikke mindre end tre præsidenter havde gjort: ..."
Georges Brassens, Politiken 22.05.2010

Den Europæiske Sprogdag   Den Europæiske Sprogpris 2009
Den sproglige dimension
”- Hvis du vil være med i Asien, skal du lære sproget. Vil du opnå en dybere forståelse af et andet samfund og kultur, er sproget en af de vigtigste veje. Sprog er både en mobiliseringsfaktor og en politisk faktor. Sprog skaber identitet og tilhørsforhold. Så vil du forstå markederne, skal du også lære dig en grad af sproget. Derfor er det også sådan at de studerende, som følger vores Asian Studies Programme, bruger en ikke uvæsentlig del af deres tid på sprogindlæring, siger Michael Jacobsen”, direktør og antropolog, KOM-magasinet nr. 46, februar 2010.
  Denmark, Work in Denmark
Denmark in general
 
Det Europæiske Charter om Pressefrihed    
'Det mest påtrængende hemmelige sprog
Selv om Ungarn ligger midt i Europa, ved andre europæere sjældent ret meget om dette land. Det har i vid udstrækning noget at gøre med sproget, 'det mest påtrængende hemmelige sprog', som den østrigsk-tjekkoslovakiske forfatter Friedrich Torberg har kaldt det. Meget få i Europa kan læse eller tale ungarsk, hvis de ikke selv er ungarere. Vi andre er fortsat afhængige af fortolkninger, formodninger, andenhåndsberetninger eller beretninger på et fælles, tredje sprog.'
    "Det yndes & siges"
Dialekt - Lyt til dialekt

 

Dibbuk
"Dibbuk hed skuespillet, betegnelsen på hebraisk for "en der hæfter sig ved eller på", en ondskabsfuld ånd, der overtager et levende menneskes personlighed ved at trænge ind i dets sjæl".
Erik Skyum-Nielsen, Information 23.april 2010
 
     
  "Disagree without being disagreeable" - Obama  
Double Bubble - lær fremmedsprog udenfor skoletiden    
  "Dygtighed i Modersmaalets behandling" - Styhrske Cirkulære af 24. marts 1899
 English, The future of English  

Engrish.com - very enough

English tests online:
http://www.britishcouncil.org/denmark-education-study-in-denmark-english-online.htm 
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-games-homepage.htm 
http://dialang.org/danish/index.htm
  española  
  Et hjerte der ikke kan elske
Hellere øjne der ikke kan se
Hellere ører der ikke kan høre
Hellere en mund der ikke kan tale
- end et hjerte der ikke kan elske
(Ditte)
 
ESS-Europe
http://www.ess-europe.de/en/denmark.htm
http://www.ess-europe.de/europa/kvsys_daenemark.htm
Ethnologue
www.ethnologue.com
Etniske minoriteter, information for etniske minoriteter om det danske samfund
FINFO
    EU-oversættelse
  Europass  
European Charter for Regional or
Minority Languages
European Search Engines European Union Translation
Style Guide
     

European Union Translation Centre

European virtual library Europeana
Exchange - Newsletter Europæernes identitet / minder 'expressis verbis'
'Eye for an eye'
'Hvorfor i alverden kan den ikke hedde et øje for et øje på bibelfast dansk? Lyder det mere autentisk på engelsk?Anyway som de siger på Paradise Hotel, så ...'
- citat Bo Tao Michaëlis, Politiken 25.02.2011
F10 - Om hævdelse og udvikling af det danske sprog
Folketinget 10.12.2009

At tage hånd om sproget

Facebook translate Fairspeak
faute de mieux - i mangel af bedre FIGS language group: French, Italian, German, Spanish Finnish Literature Information Centre

Flags
World flag database - Maritime flags
Finansieringsguiden.dk
Foreign Language Resource Center US Government

Forfatteratlas, Stort nyt nordisk forfatteratlas
Fortidsminder GAS = Genitiv, Adjektiv, Substantiv
George Orwell
"Omdømmet i fare
Ganske vist har han på de studerendes blog ‘Obeliks’ nu hævdet, at det der i hans ‘nysprog’ hedder »personaletilpasning«, er en styrkelse af pædagogisk filosofi, ikke en svækkelse. Det minder om, hvad George Orwell skriver i romanen 1984,hvor han nævner de tre slagord, som Partiet har udsendt fra Ministeriet for Sandhed:
Krig er fred - Frihed er slaveri - Uvidenhed er styrke. Nu er der så kommet et fjerde slagord til: Svækkelse er styrkelse"
Peter Kemp i artiklen "Justitsmordet på DPU", Information den 14.05.2010 > http://www.information.dk/233046
Get A Ling
Globalisering
"Vi har brug for en mental globalisering, som blandt andet handler om at være mere åben over for andre nationaliteter, lære flere fremmedsprog og i det hele taget sætte os mere ind i andre kulturer"
Professor Martin Marcussen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Ugebrevet A4, #13, 12.-18.04.2010
Glocal Times, the communication for development web magazine (ISSN 1654-7985)  Grammar_English
  Grundtvig på nettet
Grundtvig Centeret på Aarhus Universitet
Digitaliseringsprojektet
www.grundtvigcenteret.au.dk
www.grundtvig.dk
 
Grænselandsportal DK Tyskland
 
Guide til sprog og stil på journalistik - RUC
Halalcertificering
(Inf. 9.7.2010)
Honesto inter Labores otio sacrum
Helliget hæderlig hvile midt i arbejdet
Over hoveddøren til Bernstorff Slot
 
Hovedområdestruktur, kommentar Human Factors and Voice Interactive Systems - book Human Technology Journal
     
Håndbok for kritisk OL-journalistikk Amnesty Norge
 
http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/kina
Håndskriftstudier
 Center for Håndskriftstudier i Danmark
Index Translationum
The Index Translationum
is a list of books translated
in the world, i.e. an international bibliography
of translations. The Index Translationum was created in 1932
Innovationskort  
 Interactions magazine InteraktionsDesign i Danmark - eventkalender  
     
 Interactions magazine Intercultural online blog Internet manifest IFLA (pdf)
Internettets uafhængighedserklæring
"Regeringer i den industrielle verden. I giganter af kød
og stål, jeg kommer fra Cyberspace, tankens nye hjem.
På vegne af fremtiden, beder jeg jer fra fortiden om at
lade os være i fred. I er ikke velkomne blandt os.
I har ingen magtbeføjelser, hvor vi samles."
John Perry Barlow, i Information den 10. december 2010
Interpretation costs EU 2006 Inventario de Productores de Terminología
     
     
IRIS goes electronic - and free!
Legal database - IRIS Merlin
IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, the Observatory's well-established legal media journal is now electronic - and
free!
For 15 years now, IRIS has been a reference in terms of reporting on the latest legal developments concerning the audiovisual industries. Its
concise, country-by-country articles cover over 50 European countries and deal with topics ranging from copyright, advertising, media concentration
and content regulation, to name but a few. These short reporting articles deal with new laws adopted, court rulings and other important decisions in
Europe with a bearing on the audiovisual industries. he new electronic newsletter also provides you with information on other
legal publications from the Strasbourg-based Observatory, part of the Council of Europe. In addition, you'll find book tips about the latest
publications on media law as well as news on related conferences and seminars.
Journalists, please contact: Alison Hindhaugh, Information and Press Officer
alison.hindhaugh@coe.int - http://www.obs.coe.int
     
Italian Culture on the Net
Master's Program in Technical and Scientific Translation
http://www.italicon.it/index.asp?codpage=master_ts

The University of Bari, the University of Genoa, and the University of Pisa — in cooperation with the ICoN Consortium (Italian Culture on the Net) — have announced an Online University Master's Program in Technical and Scientific Translation from English, French and German into Italian.

The program will last one year (March 2008-March 2009) for full-time participation, and two years (March 2008-March 2010) for part-time participation. It is equivalent to 60 ECTS (European Credits Transfer System) credits.

il Consorzio ICoN (Italian Culture on the Net) E-mail: info@mastericon.it, Web: http://www.italicon.it

Source: MultiLingual News (tm) - December 12, 2007

Johanna af Castillen - (Gale Johanna) - (1479-1555)

Journal of Internationalisation and Localisation (JIAL)

Journal of Usability Studies Journalistexpress

 

Journalistik, videnskabelig
"Med Wikileaks kom en ny videnskabelig journalistik. Vi samarbejder med andre medier om at bringe nyheder til folk, men også om at bevise at de er sande. Videnskabelig
journalistik giver dig mulighed for at læse en nyhedshistorie og så klikke videre online for at se det originale dokument, som nyheden er baseret på. På den måde kan du selv
vurdere. Var journalistens arbejde korrekt?" Julian Assange i Information d. 8.december 2010
     
  Julesang 2011 Information  Jyske Lov på nettet
  Kernefaglighed i de akademiske uddannelser    
     
Klimahysteri
Glosen "klimahysteri"
"Thor Pedersen har vist ikke sagt dette direkte, men han lader få i tvivl. Manden med lys i alle vinduer i sit store hus må efter de ganske åbenhjertige udsagn, som han godhedsfuldt slipper ud, opfatte Connie Hedegaard og Lykke Friis som klimahysterikere. Glosen "klimahysteri" er et eksempel på demagogisk nysprog i et hysterisk klima, og som man kender fra, ja tyrannier."
Georg Metz i Information, 19.-20.12.2009
     
Kommaøvelse Kommunikation, strategisk forskning i kommunikation, Forsk 2020 (pdf) Kommunikationsmåling
     
  Kongehuset og samlingskraften - kommentar JCN Kort- og Matrikelstyrelsen
  Kulturkanon
www.uvm.dk/kanoninspiration
 
Language Industry
http://www.euractiv.com/en/culture/eu-language-industry-worth-84bn-euros/article-187814 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1828&format=HTML&aged=1&language=DA&guiLanguage=en
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=HC8009985 http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/size_of_language_conference_en.pdf
http://www.euractiv.com/en/culture/language-use-eu-linksdossier-188332

Language Industry - Studies on Translation and Multilingualism in Europe
Studies on Translation and Multilingualism in Europe
http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm
Lingua Franca: Chimera or Reality?
http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/lingua_franca_en.pdf
Final report
Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training
http://www.eulita.eu/sites/default/files/Reflection%20Forum%20Final%20Report.pdf
Contribution de la traduction à la société multilingue dans l'Union européenne
Study summary in English
Economic, cultural, legal and political dimensions of translation in the EU, and different countries' perceptions of translation.
http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/multilingual_society_summary_en.pdf 
The Size of the Language Industry
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=HC8009985 
Language industry web platform
http://ec.europa.eu/language-industry
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/languageindustry/platform/index_en.htm
Access our language industry web platform
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translating/officiallanguages/index_en.htm
http://europa.eu/abc/european_countries/languages/danish/index_en.htm?_da
EU Commission launches an online tool for mapping the language ...
http://www.gala-global.org/blog/2010/eu-commission-launches-an-online-tool-for-mapping-the-language-industry/
CELAN - Network for the Promotion of Language Strategies for Competitiveness and Employability
http://celan-project.blogspot.com/
http://ec.europa.eu/education/languages/news/news4785_en.htm

 

 

 
Language Monitor Language Network for Quality Assurance (LanQua)
Language Services, University of Helsinki Languages in the European Union
Lebendiges Deutsch Aktion   Liffey Project
a site devoted to contemporary writing from five countries:
Ireland, the UK, Austria, Germany and Denmark
Ligetil.nu
er en nystartet hjemmeside med nyheder for unge og voksne, der har svært ved at læse. Netavisen har redaktion hos Ritzaus Bureau. Her
udvælger to journalister hver dag døgnets vigtigste artikler og omskriver dem, så de er lette at læse og forstå. Hjemmesiden er nem at finde rundt
på. Artiklerne er skrevet i et enkelt sprog. Svære ord og begreber bliver forklaret, og der er bokse med baggrundsinformation. Man kan få artiklerne
læst højt med en talesyntese, der er indbygget på hjemmesiden. Der er også mulighed for at sætte skriftstørrelsen op. Det er ligetil.
Klik på ligetil.nu
 


 
Lingua Tertii Imperii - LTI
Victor Klemperers bog fra 1947 om nazisternes ødelæggelse af sproget (Det Tredie Riges Sprog)
(Information, 11.10.2009)

LinguaNet Europa
Lingvistbloggen Stockholms Universitet LinkedIn Litteratursiden.dk
Llamamiento a favor de la lengua Llingüistica hispánica
Locale IDs
Sprogkoder ISO
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes
ISO 31666-1.
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
Locale ISs assigned by Microsoft
http://msdn.microsoft.com/da-dk/goglobal/bb964664%28en-us%29.aspx.

://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/help/fe7ea80e-52a2-48d6-947a-05e02e78bc371033.mspx
LSP Journal
2009-
LSP, Professional Communication, Knowledge Management and Cognition http://lsp.cbs.dk
2001-2008
LSP & Professional Communication http://ej.lib.cbs.dk/index.php/LSP
1977-2000
Unesco Alsed-LSP Newsletter http://ej.lib.cbs.dk/index.php/UANL
Lydfiler Market Magazine
Media - EU Media Education Manifesto
The Centre for Excellence in Media Practice – CEMP
Medieudredningen 2010

Når kapitalen udhules
http://www.information.dk/228342#comment-226418
http://www.stateofthenewsmedia.org

Mediejura
  'mellemskandinavisk mirakelmager'
(BentVinn Nielsen, Information 15.04.2011)
 
Mere (end) sprog - 2007 Dansk Industri
     Microsoft Word for Medical and Technical Writers
Modersmål-Prisen 2009 til Jørn Lund Modersmål-Prisen 2009 til Jørn Lund, fotos Modersmål-Selskabet 30 år
Modersmål-Selskabet
Barfoed giver årbogen Sjov med sprog som ministergave (2011-10-04)
http://www.modersmaalselskabet.dk/barfoed-giver-arbogen-sjov-med-sprog-som-ministergave/
Modersmål-Dagen 2011 i Modersmål-Selskabet, fotos
https://picasaweb.google.com/wind.tsunami/ModersmaalDagen2011# 
MS årbogspræsentation 2010 fotos
Fotos 2
 Modersmål-Pris til Susse Wold
Skuespiller Susse Wold får Modersmål-Prisen 2010
Modersmål-Selskabets generalforsamling, maj 2010
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/MS_GF_03052010#
Sprog & Samfund nr.1, marts 2010
Analyse af de unges digitale modersmål, til Sprog & Samfund nr. 1, marts 2010
Dansk i verden, Modersmål-Selskabets årbog 2009
Forside
Forord ved Adam Hyllested
Anders Bay: Brobygning mellem Holland og Danmark
Finn Slumstrup: Dansk i grænselandet
Grete Pagter Mogensen (red.): Dansk i EU
Herbert Pundik: Hesten og plinten
Jan Katlev: Er der et sprog der hedder skånsk?
Jean Renaud: Dansk i Frankrig ... eller når franskmænd lærer dansk
Jørgen Chemnitz: Sproget er et mellemrum
Mette Tønnesen: Dansk skønlitteratur i italiensk oversættelse
Per-Åke Lindblom: Mitt förhållande til danska språket
Sigrun Øvretveit: Dansk i Norge
Stefan G. Anbro: Hvorfor dansk?
Susanne Bernstein: Den milde klang af modersmålet i USA
Tom Høyem: Dansk i Tyskland
Moders-Målet - Status i anledning af Modersmål-Selskabets 30 års jubilæum.
Artikel af Pia Quist i Dansk Noter 4/2009
MS i DR Byen 2009
Digitalt dansk, medlemsarrangement med Ditte Laursen, int. Modersmål-Dag 2009
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/Modersmalsdagen2010#
Sprog & Samfund nr. 4, december 2009
Modersmål-Selskabets 30 års fødselsdagsfest, november 2009
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/ModersmalSelskabetsFDselsdagsfest2009#
Modersmål-Selskabet på bogmessen, november 2009
Sprog & Samfund nr. 3, september 2009
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/ModersmalSelskabetPaBogmessen2009#
Modersmål-Selskabet overrækker Modersmål-Prisen, september 2009
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/ModersmalPrisen2009#
Modersmål-Selskabets bestyrelsesmedlem Gerda Thastum Leffers fylder 90
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/GerdaThastumLeffers#
Modersmål-Selskabets generalforsamling maj 2009
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/ModersmalSelskabetGeneralforsamling14Maj2009#
Modersmål-Selskabets årbogspræsentation november 2008
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/RbogsprSentationModersmLSelskabetDenSorteDiamant27112008#
Modersmål-Selskabet på bogmessen, november 2008
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/Bogmessen2008ModersmLSelskabetsStand#
Modersmål-Selskabet uddeler Modersmål-Prisen, september 2008
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/ModersmaalPrisen2008#
Modersmål-Selskabet på Sprogfestival 2008, september 2008
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/Sprogfestival2008#
Modersmål-Selskabets generalforsamling maj 2008
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/ModersmaalSelskabetGeneralforsamling27Maj2008#
Modersmål-Selskabet på Modersmål-Dagen, februar 2008
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/ModersmaalDagen#
Modersmål-Selskabets årbogspræsentation, november 2007
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/Aarbogspraesentation2007ModersmaalSelskabet#
Modersmål-Selskabet på bogforum,november 2007
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/Bogforum2007ModersmLSelskabetsStand#
Modersmål-Selskabet på Sprogfestival, september 2007
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/Sprogfestival_2007#
Mdersmål-Selskabet uddeleler Modersmål-Prisen, september 2009
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/ModersmLPrisen200702#
Modersmål-Selskabet på Hald Hovedgård, august 2007
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/Hald#
Modersmål-Selskabets generalforsamling maj 2007
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/ModersmLPrisen200702#
Modersmål-Selskabet på debatmøde om sprogpolitik, februar 2007
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/DebatmDeOmSprogpolitik1Februar2007#
Modersmål-Selskabet uddeler Modersmål-Prisen, september 2006
http://picasaweb.google.dk/wind.tsunami/ModersmLPrisen_2006#
Sprog & Samfund 4/2009
Interview med Gerda Thastum Leffers og
Jørgen Chr. Wind Nielsen om Modersmål-Selskabet
(efterår 2009 - lydfil - 30 min.)

Modersmål-Selskabets årbog, 1983, S. 48-58:
Grundtvigs brug af Det levende Ord – i skolen
Vilhelm Nielsen
http://www.vilhelmnielsen.dk/GrundtvigsBrugAfDetLevendeOrdISkolen.html
Grundtvigs brug af Det levende Ord – i skolen (pdf)
Multilingual Ressource Directory Multilinguist World Portal
  Mål&Mæle Navne
Danmarks Statistik navne

Afdeling for Navneforskning Københavns Universitet
Netværkning på nettet Noise words - stopwords - common words


 

Norden
Nordisk Sprogkoordination
www.nordisksprogkoordination.org
Sprogpiloterne, som er et undervisningsforløb i nabosprogsundervisning for grundskolelærere
http://www.sprogpiloter.dk
Norden før og nu, en webplads udviklet af Danmarks Radio med undervisningsmateriale for børn og unge om de nordiske landes kultur, geografi, natur og historie samt sprog
http://www.dr.dk/Undervisning/Norden
Nordplus Junior samt Nordplus Nordiske Sprog- og Kulturprogrammet, to uddannelses-programmer, hvor der kan ansøges om støtte til tiltag rettet mod børn og unge
http://www.nordplusonline.org/sca
Nordisk Klimadag, for alle skoler og gymnasier, afholdes den 11. november 2010 med et indbygget sprogaspekt
http://klimanorden.org
Norden i Bio, et initiativ fra Foreningerne Norden med filmbaseret undervisningsmateriale 
http://www.nordenibio.org/?bits=D196&lang=da
Tekstkompetence i Norden, et projekt under Nordisk Skolesamarbejde (NSS)
http://www.videnomlaesning.dk
Norden > Sprog
http://www.norden.org/da/fakta-om-norden/sprog

 

Nordiske sprog Nordplus Sprog

Nordspråk  Norsk Målungdom
 Ny i Danmark Nynorsksenteret
Nürnberg-processen, kommentar
"Når det ene ord tager det andet bliver der sjovt nok ikke færre, men flere ord".
Jørgen Christian Wind Nielsen, februar 2011
Om at synge dansk / Aksel Schiøtz - Modersmål-Selskabet 1983
Open DNS Ord til alle sider
Ord til alle tider, ord til alle sider 'Ord skaber ikke virkelighed, men dræber den'
(Michael Jeppesen, Information, 15.04.2011)
Ordjyske Medier, Ord & Bælt

 

Overblik - På let dansk
Avisen hed indtil 2006 "På let dansk", men hedder i dag kort og godt Overblik. Det er fortsat en letlæselig månedsavis, der udkommer 10 gange
om året.Artiklerne beskæftiger sig med nyheder og aktuelle samfundsrelaterede emner. Som supplement til avisen kan man tegne abonnement på websitet "Overblik Undervisning!. På hjemmesiden http://www.paaletdansk.dk/index.php/pld/pld/om_pld beskrives sitet således:Overblik Undervisning er et supplement til avisen Overblik. Man skal tegne et særskilt abonnement for at få adgang til websitet.På Overblik Undervisning er der til hvert nummer af avisen en endnu lettere udgave af nogle af artiklerne i Overblik, en ordliste med forklaring af svære ord og begreber, opgaver til avisen og en quiz. Der er også mere information om nogle af de emner, avisen tager op. Det kan for eksempel være ekstra artikler og links til andre relevante hjemmesider. Abonnenter på Overblik Undervisning kan desuden søge efter artikler og temaer i Overbliks arkiv.
Læs mere om Overblik Undervisning
Overskrift.dk
Oversætterbloggen Palindromer

PanImages search service

PDF til Word
Piccolingo
Campaign for Early Foreign Language Learning
Podcast in intercultural issues
Poland:
"In 1999, the Polish Language Protection Act was passed imposing the obligation to localize products and translate instruction manuals, warranties, etc. Failure to comply with these regulations could result in a fine of up to $25.000 per violation." (Language International, April 2001)

Polish books, records and multimedia
Polen Nu
Poster_JCN
Pressefrihed Det europæiske charter om pressefrihed
Presseurop - a European media – 11 languages
"The language of Europeans is translation," Umberto Eco once said.
Managed by four magazines with experience in the international press - (Courrier international in France, Internazionale in Italy, Forum in Poland and Courrier internacional in Portugal
Presseurop

 
Pressefrihed Det europæiske charter om pressefrihed
Priapus
Priapus har fået navn efter den urgamle græsk-romerske frugtbarhedsgud, der gerne i billedkunsten ses fremstillet som en lille, grim skabning udstyret med en grotesk stor, konstant stiv penis.

Vi har i dansk litteratur tidligere mødt ham i Bent Vinn Nielsens fine hjemstavnsroman Og tjørnehækken blev så stor (1982) i skikkelse af husmanden Gerhard, der led af ‘priapisme’, en ækel, smertefuld sygdom, bestående i en uafbrudt stådreng. Hos Mathilde Walter Clark er staklen amerikaner og af profession fotograf.
Fra "Med penis og pædagogik", Information, 18022010
PRism
The prize-winning PRism journal special issue on global public relations, edited by Mark Balnaves, James Grunig and James Mahoney, is now available at http://praxis.massey.ac.nz/global_pr.html
PRism (ISSN 1448-4404) is a free-access, online, peer-refereed public relations and communication research journal. See
http://praxis.massey.ac.nz/prism_on-line_journ.html
 or follow PRism on Twitter 
http://twitter.com/prism_journal
 to receive notification of new postings to the journal site.
   
  Professionalization Website
Projekt Runeberg

Quid pro quo:"Var der tale om Quid pro quo, som New York Times skrev med et latinsk fagudtryk for det diplomatiske "noget for noget"?"
Georges Brassens, Politiken 22.05.2010

  'Qual  der Wahl
Med disse mundret-rimende tyske ord beskriver den tyske filosof Peter Sloterdijk præcist det dilemma, vi p.t står i på denne side af den evolutionære selektionsproces. Valgets kvaler ...'
(Steen Nepper Larsen, Information 9.-10.10.2010)
Quotation Center Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training, final report
  Relationships in Europe
"We know that the only way to establish deep and enduring relationships in Europe and internationally is to understand and share each other's languages and cultures".
Mike Kelly, 2012
Director, LLAS Centre for languages, linguistics and area studies
  Retorik
"Obama kan få amerikanerne til at genopdage noget vigtigt, som er ved at gå tabt. Han er en fantastisk taler og dygtig til at få folk til at tænke på de fælles mål. De, der siger, det "bare" er retorik, misser pointen. Retorik kan have enorm effekt og forme den måde, vi tænker på."
Craig Calhoun i Information, 22.-23. maj 2010

 

 
Retskrivningsvejledning for Folketingstidende Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training, final report
http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/docs/FinalL_Reflection_Forum_Report_en.pdf
 

Retstolkning
Legal Interpreting and Translation in the EU: Justice, Freedom and Security through Language. Professor Erik Hertog, Helsinki seminar on court interpreting arranged by the Finnish Association of Translators and Interpreters, 6.
September 2007. Översättaren, no. 1/08.

Grotius project 98/GR/131, Grotius project 2001/GRP/015, AGIS project 2003/AGIS/048, Aequitas, 2001, Aequalitas, 2003, Aequilibrium, 2005, or make it an issue of a regulated service provision (cfr. The EN 15038-2006 norm on Translations Services. www.legalinttrans.info

Costs of Justice http://www.costsofjustice.org/
Domstolsstyrelsen

http://www.domstol.dk/Seachpage/Pages/default.aspx?k=tolkning

  Revista Debate Terminológico Rockmuseum
    Rubric´s web technologies localization handboo
Rådet for Større Sprogsikkerhed har til opgave at overvåge sprogtrafikken og varetage den mundtlige og skriftlige sprogsikkerhed
   
Salmer
Den Danske Salmebog
er gået på nettet
Se mit hus 

 

Semiotik
Nyt semiotik tidsskrift
Biblioteksskolens Aalborgafdeling står bag udgivelsen af et nyt tidsskrift om semiotik: ”Signs: International Journal of Semiotics” (ISSN 1902-8822).
Tidsskriftet findes i fuld tekst online, er gratis og peer-reviewed.
Chefredaktør Martin Thellefsen omtaler selv indholdet som:
”Signs is an international peer-reviewed electronic journal on the semiotics of mind, consciousness, language and culture as well as living and inanimate nature, and possible connections between them. Signs invites to a broad range of contributions: the philosophical as well as scientific description of sign phenomena, the systematization of sign phenomena in theories and models, and the application of semiotic knowledge.”
Det tilhørende site indeholder allerede nu nogle artikler, og redaktionen modtager åbenbart løbende bidrag fra forfattere.
Signs: International Journal of Semiotics
http://vip.db.dk/signs/
Kilde: Nyhedsbrev fra Informationsportalen / Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek, december 2007
http://www.informationsportalen.dk/artikelarkiv/artikler/art2036.htm
   
Servage hosting
SignSpeak
Scientific understanding and visionbased technological development for continuous sign language recognition and translation
 
SGML:
Standard Generalized markup Language, predecessor to XML, ExtensibleMarkup Language
 
Simplified Technical English (STE). Core Word List. Simplified Technical English Maintenance Group
'Sindets kniplinger
Nu forestår et sejt slagsmål om indflydelse på den demokratiske proces, der tegner sig som de slyngede arabesker i Andalusiens Alhambra-palads, i hundreder af år et arabisk kulturcentrum, og som H.C. Andersen i 1863 beskrev som 'sindets kniplinger' i rejsebogen I Spanien'.
(Om Egypten, i Information den 20. april 2011)
Skhole
"Dette sted vil forene vores lands historie og muligheder med hele det europæiske orkester. Det vil være det, som grækerne kaldte en skhole. Et sted hvor der ikke er krav om erhvervsrelevans eller kompetenceudvikling, men hvor praktikere og intellektuelle mødes for at undersøge og diskutere tænkning, frihed og erfaring i hele vores samfund og kulturkreds."
Thomas Astrup Rømer i Information den 29.-30. maj 2010: Danmarks Pædagogiske Universitet?
Skrivevejledning i forvaltningsloven
http://www.retssikkerhedskonsulenten.dk/Profil/Vejledning_i_forvaltningsloven.aspx


Vejledning om forvaltningsloven. VEJ nr 11740 af 04/12/1986 (Gældende) .... I afsnit XII findes en beskrivelse af nogle af disse principper for udøvelse af ...... UDFORMNING AF SKRIVELSER. 214. Ved den sproglige udformning af ...
Pkt. 32 – 36, tolkning og oversættelse
Pkt. 214 – 216: Udformning af skrivelser
Bilag 4: Den Nordiske Sprogkonvention
I vejledning til forvaltningsloven hedder det i afsnittet "Udformning af skrivelser":

214:Ved den sproglige udformning af forvaltningsafgørelser bør myndigheden have for øje, at enhver, som teksten henvender sig til, let skal kunne læse og forstå den. Herudover bør den være formuleret venligt og hensynsfuldt.Formen bør derfor være enkel og præcis og sætningerne korte og klare. Et begreb bør overalt i samme tekst betegnes med samme udtryk.

215: Kancelliudtryk og fremmedord bør så vidt muligt undgås. Det samme gælder flertydige og overflødige ord.

216: Tekniske ord og fagudtryk, dvs. ord og udtryk, som er udviklet og overvejende anvendes inden for en snævrere fagkreds, bør ikke - eller i alt fald ikke uden nærmere forklaring - bruges i forvaltningsafgørelser, der henvender sig til personer uden for den pågældende kreds.

Sprogpolitik, Danmarks domstole http://www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Politikker/Sprogpolitik/hele.htm


Sprogpolitik, Landsplanafdelingen, Miljø- & Energiministeriet
http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/8C9E90F0-9086-4934-A6F1-C577149057D5/79186/sprogpolitik.pdf
 

     
     
 Skriveguide 2007 Landsskatteretten  SMS-link Solvang
http://www.bolius.dk/alt-om/hustyper-og-arkitektur/artikel/solvang-den-danske-landsby-i-usa/
Mere Danmark end Danmark
http://sprogmuseet.dk/traditioner/mere-danmark-end-danmark/
 
    Solidum petit in profundis - søger i dybet den faste grund :/ Motto for Aarhus Universitet
 
'Sprog avler mere sprog'
'Der er et eller andet dyr i mig, som gerne vil have foder, og som kun spiser ord! Når jeg skal vurdere noget, jeg har læst, er jeg som regel aldrig i tvivl om, hvad jeg synes, eller hvad teksten gør ved mig. Det er et eller andet instinktivt, som er på færde, som i første omgang virker uden om fornuften. Når jeg så har fodret dyret, er det, som om jeg tænker bedre; som om den sprogoplevelse, det er at læse noget godt, giver én et større register at tænke og fornemme i. Sprog avler mere sprog. Det hedder jo også 'ordforråd' - det er noget, man kan holde ved lige og samle ind til, det gør man bedst ved læsning'.
- citat Christian Lund, festivalarrangør for Louisiana Literature, i Information den 14.-15.  august 2010.
  Sprogpiloter  
  Spansk Handelshøjskolen i København 1981 Sprogblogge
Sprog som værktøj og sprog som legetøj
Sproget.dk Sprogforum – tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik Sprogmuseet
     
    SprogNyt samlet - til og med juni 2010
SprogNyt - sprogpolitisk opdatering
april 2010
SprogNyt - Sprogpolitisk opdatering
maj 2010
 
     
SprogNyt - Sprogpolitisk opdatering
juni 2010
  SprogNyt samlet til oktober 2010 (pdf)
SprogNyt november 2010 SprogNyheder januar 2011 Sprognyheder februar 2011
Sprogpiloter
- Nordiske sprogpiloter
Sprogpolitik - KS Sprogpolitik, artikler - KS
Håndbog om sprogpolitik - KS
 Sprogpolitik, Danmarks Domstole Sprogudvalg
Kommissorium; april 2007
 
Språklag för Sverige
udkast 2006
Språklag för Sverige, 8/2 2007: Kommittédirektiv för kulturdepartementets ensamutredare i fråga om svensk språklag
 
Språklag, Sverige, förslagg til språklag 
marts 2008

Värna språken - förslag till språklag (pdf)

Språktidningen

 

Svenska i världen. Betänkande av Utredningen om svenskundervisningen i utlandet (SOU 2007:9)
Symboler
De oversete faresymboler
Syntaksikon - Hjælp til det danske sprog  
Sæt pris på sprog Sætningsskema  
Taxa Camarae
Den katolske kirkes regler for syndsforladelse til præster fra 1517: Børn og dyr: "Hvis en kirkelig person, udover den synd at have begået hor skulle bede om syndsforladelse for at have syndet mod naturen og for dyriskhed, skal han betale 219 pund og 15 skillinger. Men hvis han har syndet mod naturen med børn eller dyr og ikke med en kvinde, skal han kun betale 131 pund og 15 skillinger."
Crimens solliciationis
I Crimens solliciationis fra 1962 om håndteringen af forbrydelser internt i kirken pålægges embedsmænd ved Romerkirkens domstol tavshedspligt i pædofilisager.
(Information, 23.03.2010)
     
  Technical communication blog  TDC Designguide og sprogpolitik
     
Tegnsprogstolkning
International Bibliography of Signlanguage
https://bibliotek.ucc.dk/soegning/adgangtildatabaser
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/bibweb
Tell Barroso
     
Terminlogy. Finnish project for terminology in academia
The Finnish government has allocated funding to the project Finnish Terminology in Arts and Sciences ("BFT"), which aims to establish a multilingual electronic term bank. The term bank is intended to serve as infrastructure for terminology from all academic disciplines. The project has a time frame of five years running from 2011 and is located at the University of Helsinki. Here you can find a presentation of the project:
http://www.sprakradet.no/upload/Terminologi/Antti%20Kanner.pdf
     
Terminfo on the web

Terminometro
sitio portal temático multilingüe sobre la terminología y sus disciplinas asociadas
Thøger Larsen
"Selv om Thøger Larsen kun fik det, der minder om en realeksamen, lærte han sig selv latin, græsk og oldnordisk, oversatte Sapphos digte og Eddaen ...". (Information 24.-25.07.2010)
Tolkeloven, kommentar Told&Skat-Erhverv
Tolkning for dansksvage medborgere
"Tolkning for dansksvage medborgere, må socialt svage personer fremover selv betale, hvilket de som regel ikke kan. Klage- og ansøgningsgebyrerne taler for sig selv. VKO gennemtvinger forskelsbehandling i en ond tradition, de færreste vist forestillede sig ville blive fulgt utvetydigt. Legitimitetens figenblad er at dansk-danske familier naturligvis også kan få mere end to børn, men sigtet er klart vendt mod indvandrerfamilier. Kernedanske familier søger sjældent familiesammenføring og har almindeligvis ikke behov for farsi eller arabisk tolkebistand hos lægen. Ældre sprogligt usikre personer med netop det behov har næppe glæde af yngre slægtninge som tolke. Modersmålsundervisningen blev jo ved VKO´s tiltræden mod alle sagkyndiges råd kvalt. Besparelserne ved således at stryge "gratis" tolkebistand er minimal; fejl og misforståelser der opstår uden forsvarlig tolkning koster bondegårde. For ikke at tale om de ulemper og lidelser, sproglig forbistring medfører."
Georg Metz i Information 29.-30. maj 2010: Den systematiske hjerteløshed
     
Translating EU texts made easy – links to resources Tolkning
Rapport om tolkebistand i retssager
 Tolkning direkte fra
Ministerrådet i EU 
  Translation Guide Translation Journals and Magazines Online
http://www.accurapid.com/journal
http://www.iatis.org/content/pubs/bulletin/archive.php
http://www.jostrans.org/index.php
http://www.sil.org/siljot
http://www.translatingtoday.co.uk
Translation Management Global Translation resources on the Web: A guide to accurate, free sites
   

Translation Studies Portal Focus on the Arab World, Iran and Turkey

  Translator Tools
Useful tools for every transalator
Translatører og tolke, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Translatører og tolke
Translatørers tjenesteydelser  Transquotation Tranwise
Ubuntu: Et menneske er et menneske gennem andre mennesker. (Christian B.N. Gade, Augustus nr. 2, juni 2010)
     
Udbudsportalen   Uetisk Flygtningenævn?
Udlandet_1
Udlandet_2
Undervisningsplancher De klassiske undervisningsplansjene - Norge Urdu
Sandesa - betyder "besked" på urdu
     
User Experience Design   Vejledende regler for god presseskik
  Vejledning i Udformning af EU-publikationer - Retskrivningsregler dansk Verdens bedste bøger
Villers-Cotterêts Decree
In France, for example, it was not until the famous Villers-Cotterêts Decree, which was signed by Francois I in 1539 and replaced
Latin with French in judgments and legal documents, that French became the official language of the French Administration. ...
The 16th century saw the first French grammars, and at the beginning of the 17th century came the first serious scientific and philosophical
texts written in French and not in Latin. (the Journal LSP and Professional Communication". DSFF, vol. 8, number 2, winter 2008).
     
VLTM: Very large translation memory Visual Interactive Syntax Learning - VISL Vort modersmål - kronik i Politiken 23.11.1979
Vækst i viden, kommentar Værktøjskassen
Waltic, the value of words  Who is database  
Women's Worlds 2011
Women's Worlds 2011 Launches Website New website signals countdown to global feminist conference www.womensworlds.ca ­a trilingual website devoted to a
2011 global feminist event ­ signals the start of a countdown to what will likely be the largest women's conference in Canada's history: Women's Worlds 2011 (WW 2011)
wordgames World Digital Library  World Usability Day
     
    world wide web
world wide wind
word wide wisdom
world wide women
world wide words
world wide world
     
     Året for Interkulturel Dialog i Europa

Back to front

Tips&Tricks_2 Tips&Tricks_3

 

 


 

 

30-01-2012 19:52:14